Tipik Ücretler

Aşağıdaki ücretler standart bir kuruluş varsayılarak, kuruluşta çalışan sayısına göre hazırlanmıştır. Başvuran kuruluşların başvuru anındaki durumlarına göre ücretlerde değişiklik olabilir. Bu değişiklik temel olarak başvuran kuruluşun ilgili yönetim sisteminin en etkin denetlenebileceği gün sayısına göre ortaya çıkacaktır. Bu tip hesaplamalar yapılırken TÜRCERT A.S.'nın yayınlanmış prosedürlerinde verilen denetim adam gün hesaplama kuralları uygulanır. Bu kurallar ile ilgili detay bilgiler TÜRCERT A.S. ofislerinden alınabilir.

 

Belge Başvuru Ücreti :

Başvuran kuruluşlardan başvurularının işleme konulması karşılığında her hangi bir ücret alınmayacaktır.

 

Belge Yayınlama Ücreti :

 Belge yayınlama ücreti her bir müşteri için bir kereye mahsus olmak üzere üç yıllık belgelendirme dönemi için alınır. Yeniden belgelendirmelerde bu ücret tekrar alınacaktır.

 

Denetim Ücreti :

İlk belgelendirme denetimleri, ara denetimler ve yeniden belgelendirme denetimleri için TÜRCERT A.S. denetim gün sayısı belirleme talimatında anlatıldığı şekilde denetim süreleri belirlenir ve burada verilen gün sayısı TÜRCERT A.S. nın günlük ücret tarifesi ile çarpılır.

 

Yıllık Ara Denetim Ücretleri :

Ara denetim ücretleri ilk denetim ücretleri belirlenirken kullanılan aynı kurallar çerçevesinde belirlenir ve genellikle ilk denetim için belirlenen süre ve ücretin 1/3 ü kadar olacaktır.

 

Yıllık Belge Kullanım Ücreti :

Üç yıllık belge kullanma sürecinde sadece ikinci ve üçüncü yıllar için alınan bir ücrettir.

 

TİPİK ÜCRETLER

BELGELENDİRME KURUMSAL
© TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11 - Güngören - İstanbul
Tel: 0212 702 40 00 - 0 212 702 22 30 Fax: 0 212 909 21 10