Tarafsızlık Beyanı

TÜRCERT olarak biliyoruz ki, Tarafsızlık bir belgelendirme kuruluşunun uyması gereken en önemli ilkelerden birisidir. Bizler de yaptığımız yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında tarafsızlığımızı koruyacağımızı aşağıdaki beyanımızla kamuya duyururuz. Bu beyandan daha önemli olan tüm çalışanlarımızla tarafsız davranabilmemizdir ve kuruluşumuzda tarafsızlık ve çıkar çatışması en üst dereceden önemle yönetilmektedir.

TARAFSIZLIK BEYANNAMESİ

Bizler TÜRCERT – TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. yöneticileri / çalışan / komite üyeleri olarak, yaptığımız belgelendirme faaliyetlerinde aşağıdaki hususlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

1 – Yaptığımız tüm faaliyetlerde yasalara, belgelendirme kurallarını içeren ISO / IEC 17021:2006 ve ISO 22003 standartları ve bunların uygulanmasına yönelik olarak verilen IAF – International Accreditation Forum tarafından hazırlanan zorunlu (MD) ve Kılavuz ( GD ) dokümanlarında ki ilgili ilkelerde belirtilen tüm kurallara etik ölçüler içerisinde sadık kalacağız.

2 – Faaliyetlerimizi tarafsızlık kuralları içerisinde gerçekleştireceğiz.

3 – Kuruluşumuz tarafından sağlanmış olan bağımsızlığımızı tam anlamı ile sürdüreceğiz. Belgelendirme konusu ile ilgili olarak gelebilecek her türlü tehdide bağımsızlığımızı sürdürecek şekilde karşı koyacağız. 

4 – Karşılaşabileceğimiz her hangi bir tarafsızlık ile ilişkili tehlike veya tehdidi, zaman geçirmeksizin TÜRCERT A.S. yönetimine bildireceğiz.

5 – Belgelendirme faaliyetlerinde adalet ve hakkaniyet ölçülerini sürekli gözeteceğiz ve bu ölçüler içerisinde davranacağız.

6 – Yaptığımız faaliyetlerde ülke alt yapısına ve ekonomik sistemine katkı sağlamak her zaman öncelikli hedeflerimizden olacaktır.Hasan Kutlu

Genel MüdürBELGELENDİRME KURUMSAL
© TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11 - Güngören - İstanbul
Tel: 0212 702 40 00 - 0 212 702 22 30 Fax: 0 212 909 21 10