ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi

KALİTE TETKİK GÖREVLİSİ / BAŞ DENETÇİ GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

Kalite Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve Eğitim sonunda tüm katılımcıların EOQ Kalite Personeli Belgelendirme Şeması’nda öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının sağlanmasıdır.

ISO9001:2000 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİKimler katılmalı

Hem kendi kuruluşları içerisinde, hem yan sanayi olarak hem de belgelendirme amaçlı denetimi ve denetim ekiplerini yönetmek isteyen kişiler, eğer yapacakları denetimlerde sadece yazılı kalite sistemini değil aynı zamanda ISO 9001:2008 şartlarını da doğrulayacaklar ise bu kursa katılmalıdırlar.

 

Kursun Temel İçeriği

 • Kalite Yönetim sistemleri
 • Kalite yönetiminin temelleri
 • Proseslerin anlaşılması
 • ISO 9000:2008 serisi standartlar
 • Kalite yönetim Prensipleri
 • Proses tabanlı yönetim sistemleri
 • ISO 9001:2008 şartları
 • Denetleme Prosesi
 • Belgelendirme ve yan sanayi denetimleri
 • Uygunluk ve etkinlik amacı ile denetleme prosesi
 • Denetimlerin planlanması ve kaynak sağlanması
 • Kalite yönetim sistemi, politika ve hedeflerinin gözden geçirilmesi
 • Kalite yönetim sistemi uygulama ve etkinliği
 • Takip ve gözetim faaliyetleri
 • Denetçilerin ve Baş denetçilerin faaliyetleri
 • Denetim programlarının hazırlanması
 • Kuruluşun kalite politikası, hedefleri ile müşteri ve yasal şartların anlaşılması
 • Çalışma dokümanlarının ve soru listelerinin hazırlanması
 • Müşteri ve ekip toplantılarının gerçekleştirilmesi
 • Denetim delillerinin toplanması
 • Denetim delillerinin değerlendirilmesi ve denetim kriterine uygunluk ve uygunsuzluğun belirlenmesi
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Bulgular, yorumlar ve tavsiyelerin raporlanması ve sunulması
 • Denetim becerileri
 • Görev yönetimi
 • Bilgi yönetimi
 • Personelin organizasyonu
 • ISO 9001:2008 uygulanması
 • Müşteri yönetimi
 • Baş Denetçi Becerileri
 • Ekip yönetimi
 • Liderlik

Ne öğreneceksiniz?

Kursun sonunda aşağıdakileri yapabiliyor olacaksınız :

Kalite yönetim sistemlerinin amacının anlatılması

Sekiz kalite yönetim ilkesinin anlatılabilmesi

Bir denetim sırasında ISO 9001:2008 şartlarının uygulanması ve yorumlanması
ISO 9001:2000 in etkin uygulanmasının doğrulanması için denetimlerin planlanması ve uygulanması

Denetim bulgularının tam olarak ortaya çıkarabilen denetim raporunun yazılması

Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması amacı ile denetim takip faaliyetlerinin yapılması

Ön Tecrübe

Bütün katılımcılar için ISO 9000:2008 serisi standartların içeriği ve uygulanması ile ilgili ön bilgi ve anlamış olmak önemli ve gereklidir. Kurs sırasında kuruluşların nasıl işlediği ile ilgili temel bilgileri ve üst yönetimin rolünü öğrenecek ve biraz denetim tecrübesi kazanacaksınız. Eğer IRCA kayıtlı bir denetçi olmak istiyorsanız sizlere kurstan önce IRCA web sitesinde kayıt kriterlerini öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Pratik Faaliyetler

Kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001:2008 şartları ile ilgili bilginizi geliştirecek bir dizi alıştırma yapacaksınız. Bütün denetim faaliyetlerini içeren gerçekçi vaka çalışmaları yolu ile denetim ve baş denetçi becerilerini çalışacaksınız.

Kurs Süresi

5 (beş) Gün

 

ISO 9001:2000 BELGELENDİRME KURUMSAL
© TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11 - Güngören - İstanbul
Tel: 0212 702 40 00 - 0 212 702 22 30 Fax: 0 212 909 21 10