İlkelerimiz

 

Bir Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme kuruluşu olarak temel çalışma ilkelerimizi belirlemiş bulunmaktayız. Yaptığımız işteki temel unsurun güven olduğunun farkındayız ve ilkelerimizi bu unsuru her zaman, yer ve şartta sağlamak üzere uygulama ve gösterme bilinci ile hareket etmekteyiz. Bu bağlamda ilkelerimiz ;

-    Bağımsızlık; Uygunluk değerlendirme kuruluşları için vazgeçilmezdir ve TÜRCERT A.S. tarafından aşağıdaki tüm aşamalarda aranır.

  1. Başvuru ; tüm başvurular değerlendirmeye alınır. TÜRCERT A.S. hizmet kapsamı içerisinde bulunan tüm başvurulara tatmin edici cevap verilir. TÜRCERT A.S. belge almak isteyen herkese eşit uzaklıkladır ve şartlara uyan herkesin belge alabileceğini garanti eder. Her hangi bir kişi, kuruluş, grup veya ekibe dahil olmadan ve coğrafi, kültürel ve yerel şart ileri sürmeden belgelendirme faaliyetlerini yerine getirir.
  2. Denetim Ekibi ; Denetim ekibinde bulunan tüm üyelerin denetlenen kuruluş ile daha önceden her hangi bir çıkar ilişkisinde bulunmamış olması garanti altına alınır.
  3. Denetleme – Değerlendirme ; TÜRCERT A.S. denetçileri yapacakları denetimleri ve değerlendirmeleri bağımsız bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli bilinç seviyesindedirler
  4. Belge Kararı ; Denetim sonunda belgelendirme kararı hem denetim ekibinden bağımsız hem de ilgili kuruluş ile bir çıkar ilişkisi olmayan kişiler arasından seçilir.   
  5. Finans ; TÜRCERT A.S. sadece kendi ortaklarının sermayesi ile ve vermiş olduğu hizmetlerden doğan kaynak ile finanse edilmektedir. Belgelendirme sırasında sözleşme, fiyat ve ödeme takipleri hem denetlemeyi yapan hem de belgelendirme kararını veren kişilerden farklı kişiler tarafından gerçekleştirilir.

-    Bağlantısızlık; TÜRCERT A.S., Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, bağımsız ve bağlantısız bir kuruluştur. Akredite olduğu konular kapsamında gerekli olanlar ve yasal şartlar dışında gerekli olanlar dışında bağımsız ve bağlantısızlığını sürdürecektir.

-    Yetkinlik ; TÜRCERT A.S. Ltd. sadece yetkin olduğu ve yeterli kaynağa sahip olduğu konularda hizmet verir. Her hangi bir konu, sektör veya kapsamda yeterli kaynağı oluşturamıyor ise bu hizmeti sunmaz. Hizmet sunmasındaki temel etken pazarının bulunması veya para değildir.

-    Sorumluluk ; TÜRCERT A.S. yapmış olduğu belgelendirmelerden ve bu kapsamda verdiği kararlardan, hem kendisine, hem çıkar gruplarına ve hem de Türk Toplumuna karşı sorumludur ve bu sorumluluğunu burada verilen ilkeler ve yazılı yönetim sisteminde verilen yöntemler doğrultusunda yerine getirir.

-    Şeffaflık ; TÜRCERT A.S. Ltd. yapmış olduğu denetleme ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili bilgileri ve bu faaliyetleri yerine getirme yöntemlerini açık bir şekilde tutar. Bu şeffaflık kamuya açık bilgiler için web sitesi ve başvurulara verilen cevaplar ile, diğer bilgiler için ise sır tutma ilkesi çerçevesinde yerine getirilir.

-    Sır Tutma ; TÜRCERT A.S. Ltd. çalıştığı, yönetim sistemlerini denetlediği kuruluşların kamuya açık bilgileri dışındaki bilgileri üçüncü şahıslara duyurmaz ve sır olarak tutar. Bu ilke TÜRCERT A.S., tüm çalışanları denetçileri ve iş yapan kişiler için geçerlidir.

-    Hakkaniyet ; TÜRCERT A.S. Ltd. kul hakkına, hak edenin hakkını almasına önem verir ve bu kapsamda yapabileceği her şeyi yapar. 

-    Fayda Sağlama; TÜRCERT A.S. hizmetlerini ve varlığını faydalılık üzerine kurmuştur. Yapmış olduğu faaliyetlerin, kendi personeline, denetleyip belgelendirdiği kuruluşlara, sektörlere, ilgili taraflara ve tüm ülkemize fayda sağlamasını amaçlar.

-    Dürüstlük ; TÜRCERT A.S. Ltd. kendisine, müşterilerine, çalışanlarına, ilgili taraflara ve topluma karşı dürüst olmayı hedefleyen bir kuruluştur.

 

Yukarıda verilen ilkeler TÜRCERT TRK nin tüm personeli, uzmanları, denetçileri, yönetimi, taşeron çalışanlarını bağlayıcı niteliktedir. TÜRCERT A.S. yönetimi tüm yukarıdaki grupların bu ilkeler tam ve eksiksiz uyacağını garanti altına alır.

 


BELGELENDİRME KURUMSAL
© TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11 - Güngören - İstanbul
Tel: 0212 702 40 00 - 0 212 702 22 30 Fax: 0 212 909 21 10