Et ve Gıda Güvenliği

Kırmızı Et ve Gıda Güvenliği

kırmızı et ve gıda güvenliğiKırmızı Et Sektöründe Gıda Güvenliğini ele alacak olursak , hayvanın yediği yemden, kesimhane çıkışına kadar olan tüm aşamaları kontrol etmemiz gerekir. Öncelikle;hayvan yetiştiricilerinin bu konuda bilinçlendirilmesi,hijyenik şartlarda,hayvan sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde canlının yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

Belirttiğimiz gibi meradan sofranıza gelene kadar, et ve et ürünlerini üretimin her aşamasında Uzman Veteriner Hekimler ve ileri işlem sırasında da Uzman Gıda Mühendisleri tarafından gerekli tüm fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri yapılarak ,insan sağlığını hiçbir şekilde tehlikeye atmayarak tüketime hazır hale getirmek gerekir. Bu şartların sağlanmasında kurulacak gıda güvenliği veya kalite yönetim sistemi firmaya büyük oranda yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda firmanızda kurulacak gıda güvenliği yönetim sistemi “Türkiye kırmızı et hayvancılığı raporu”nda değinilen ve aşağıda belirttiğimiz sorunların çözümünde de yardımcı olacaktır.

  • Sektör içerisinde fiziki ve teknik şartları yetersiz, eğitilmiş personeli bulunmayan çok sayıda işletme bulunmakta, bu durumun sağlığımızı ve sektördeki gelişmeyi olumsuz yönde etkilemesi, ayrıca haksız rekabete neden olması.
  • Kayıt ve istatistikler tam ve doğru bir şekilde tutulmaması.
  • Kesilen hayvanların yan ürünleri ekonomik olarak değerlendirilmemesi sonucu çevre kirliliğine neden olması
  • Et ve et mamulleri sanayinde üretimden tüketime kadarki süreçte soğuk zincir kullanılmaması
  • Türkiye dışından ülkeye kaçak et sokulması ve kayıt dışılık

Kırmızı et sektöründe en büyük sorunu olan ve yukarıda belirttiğimiz kayıt dışılığın canlı hayvan ve et ürünleri piyasalarında yaygınlaşması ve olağanlaşması iç tüketim kadar Avrupa Birliği ile ilişkileri de etkileyecek niteliktedir. Avrupa Birliği ülkelerindeki gıda güvenliği standartları ve hayvan kimlik sistemi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi için, hayvancılık sektörünün kayıt altına alınması , firmalarda gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve hijyenik standartların yükseltilmesi ön koşuldur.
 

Beyaz Et ve Gıda Güvenliği

beyaz et gıda güvenliği hijyen Ülkemizde beyaz et sektörü, özellikle 80’li yıllarda başlanan yatırımlar neticesinde çok önemli bir mesafe almıştır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi durumuna gelmiştir. Büyük holdinglerinde sektöre girmeleri ile daha da gelişeceği kesindir.
Beyaz et sektörü ekonomik, sağlıklı protein kaynağı olan beyaz et ve yumurta üretimini yaparak insanlarımızın beslenme gereksinimlerini karşılamada çok önemli bir rol üstlenmektedir.
Sağlıklı ve ekonomik protein kaynağı olan beyaz et her geçen gün tüketiciden daha fazla talep görmektedir. 2007 senesinde kişi başı beyaz et tüketimi yıllık 15 kg’a ulaşmıştır.

Beyaz et sektöründe gözlemlenen bu teknolojik yenilenme ve üretim standartlarının yükseltilmesi sürecini olumlu etkileyen üç temel unsur vardır:

  • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi (HACCP)
  • İyi Üretim Uygulaması (GMP) gibi uluslararası gıda güvenliği sistemlerine ve...
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri’nin uygulanmasına geçiş...

Brüksel'de bulunan, Avrupa Birliği Komisyonu'nun üst kurulu ve önemli karar organı AB Veteriner Gıda Ofisi'nin (FWO) kalite ve gıda güvenliği sistemine uygun üretim yapan firmalarda yaptığı denetimler sonrasında, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından, bazı entegre tavuk tesislerine Ön İhracat İzin Belgesi verilmiştir. Buda kuşkusuz standartlara uygun üretim yapan firmaların avantajlarını gözler önüne sermektedir.İLGİLİ LİNKLER


http://www.besd-bir.org/ BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIKÇILAR BİRLİĞİ
http://www.sagliklitavuk.org/ SAĞLIKLI TAVUK BİLGİ PLATFORMU
http://www.tae.gov.tr/ TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

SEKTÖREL BELGELENDİRME KURUMSAL
© TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11 - Güngören - İstanbul
Tel: 0212 702 40 00 - 0 212 702 22 30 Fax: 0 212 909 21 10